Drugie życie DIRT-PARK Strzegom

Efekt finalny zasługuje na miano jednego z najlepszych sportów rowerowej grawitacji w Polsce, dodatkowo optymalne wykorzystanie miejsca daje mnóstwo frajdy z jazdy.

Drugie życie dostał tor rowerowy w Strzegomiu, dnia 1 marca 2020 roku po kompleksowej (profesjonalnej) odnowie do użytku oddano obiekt sportowy dla młodzieży i dorosłych. Jest to efektowny tor rowerowy, na którym można wykonywać ewolucje w powietrzu z zastosowaniem rowerów MTB/BMX. Przebudowę toru wykonała spółka OSiR ze  Strzegomia, która jest administratorem obiektu.

W uroczystym otwarciu obiektu wzięli udział pan Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia, pan Tomasz Marczak Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi, pan Wiesław Witkowski Z-ca Burmistrza, pan Andrzej Dobies Komendant Komendy Powiatowej w Świdnicy, pani Marta Zięba Prezes ZUK, pani Monika Kurek dyrektor Przedszkola nr 1 oraz licznie zgromadzona publiczność  z gminy Strzegom i okolicznych miejscowości.

Strzegomski dirty-park o powierzchni ponad 800m2 został wykonany z gotowych elementów konstrukcyjnych wraz z podłożem ze specjalnej formy. Wymiary i kształt elementów zaprojektowano zgodnie z zasadami obowiązującymi przy uprawianiu skatingu. Wykonawcą obiektu była firma BT PROJECT Sp. z o.o. z Poznania. W zakresie prac wykonano 13 przeszkód ziemnych  w tym 5 szt. przeszkód drewnianych tz. wybicia.

Koszt wykonania profesjonalnego DIRT-PARKU wyniósł ok. 291 tys. zł. Zachęcamy do korzystania z obiektu, jednocześnie prosząc użytkowników o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

„Pamiętaj ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie rozpoczynaj jazdy i nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania ! Zapoznaj się z regulaminem obiektu !” 

REGULAMIN DIRT–PARKU

 1. Teren  Dirt – Parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu jest własnością Skarbu Państwa – Starosty Powiatowego w Świdnicy, oddanym w trwały zarząd Zespołu Szkół w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 6.
 2. Zarządzanie  Dirt – Parkiem powierzono spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. z siedzibą w Strzegomiu, adres: 58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2.
 3. Zainstalowane urządzenia na terenie  Dirt – Parku stanowią własność Gminy Strzegom.
 4. Korzystanie z Dirt – Parku jest odpłatne.
 5. Korzystanie z  Dirt – Parku  odbywa się we wszystkie dni tygodnia od godz. 8.00 do godz. 22.00.
 6. Korzystający z Dirt – Parku zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, korzystania z zainstalowanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, do wykonywania poleceń wydanych przez przedstawiciela zarządcy.
 7. Organizowanie zawodów może odbywać się wyłącznie w porozumieniu z zarządcą.
 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
 9. W trakcie korzystania z  Dirt – Parku należy:
 • dostosować prędkość jazdy do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych oraz liczby innych Użytkowników,
 • zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od Użytkownika jadącego z przodu,
 • nosić kask ochronny, odpowiednie ochraniacze chroniące łokcie, kolana, nadgarstki i dłonie.
 1. Obiekt  może być wykorzystywany w celach sportowych, rekreacyjnych oraz związanych z  propagowaniem sportu i kultury fizycznej.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzeń zabrania się:
 • korzystania z urządzeń Dirt – Parku przy wykorzystaniu sprzętów nieprzeznaczonych do tego rodzaju sportu,
 • korzystania z urządzeń Dirt – Parku bez sprzętu ochronnego określonego w pkt. 9 lit.c.
 • korzystania z urządzeń Dirt – Parku w sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prac pielęgnacyjnych i porządkowych.
 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku mogą być wezwane do opuszczenia Dirt – Parku, a w przypadku niezastosowania się do wezwania może być dokonane  wezwanie Policji.

Numery telefonów: Zarządca obiektu: 74/ 8551-524, e-mail: osir@osir.strzegom.pl

Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Pogotowie Ratunkowe: 999
Jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112

Podziękowania dla licznej grupy strzegomskich jak i zaproszonych pasjonatów „dirtjumping”, którzy mimo nie najlepszej pogody tego dnia zaprezentowali dla widzów pokaz skoków i wykonywanie ewolucji w powietrzu. Miejscowi pasjonaci skatingu jak i z okolicznych miast ( Wrocław, Świdnica, Dzierżoniów, Jawor, Krzyżowa, Legnica ) swoimi umiejętnościami przybliżyli mieszkańcom możliwości nowego obiektu i potencjał w jego wykorzystaniu. DZIĘKUJEMY

 

PRZED MODERNIZACJĄ  ( Z ARCHIWUM )


BEZPIECZEŃSTWO W SKATE PARKU

Informacje dla dorosłych, dzieci i profesjonalnych riderów, aby w pełni bezpiecznie spędzić czas w skate parku.

Jak w każdym sporcie kontuzje i wypadki mogą być zmienną, której nie należy lekceważyć, szczególnie jeśli mówimy o ewolucjach w powietrzu z zastosowaniem rowerów MTB/BMX.
Dlatego podczas jazdy po parku podstawą jest zastosowanie właściwych środków ostrożności, służących do zapewnienia wam maksymalnego bezpieczeństwa i zabawy.

Pierwszy z nich dotyczy używania kasku, który jest obowiązkowy na naszych trasach. Następnym są zalecenia dotyczące używania rękawic i ochraniaczy ramion i nóg, ale także właściwy rower. Zwyczajny rower górski nie zapewni wam takich samych osiągów, co podwójnie amortyzowany rower, zaprojektowany specjalnie na te trasy.

„Pamiętaj ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie rozpoczynaj jazdy i nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !” 

Każdy uczestnik, który korzysta z urządzeń skateparku, ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem. Każdorazowe wejście na teren skateparku jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Uczestnicy korzystają na własną odpowiedzialność z wszystkich urządzeń na terenie skateparku. Korzystanie z tego typu urządzeń posiada znamiona podwyższonego ryzyka, więc opiera się na świadomości i odpowiedzialności osobistej. Regulamin ma charakter informacyjny i jego przestrzeganie minimalizuje ryzyko wypadków. Za ewentualne wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami zarządcy i nieprzestrzeganiem regulaminu, odpowiedzialność osobistą ponoszą włącznie osoby korzystające z urządzeń.

REGULAMIN DIRT–PARKU

 1. Teren  Dirt – Parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu jest własnością Skarbu Państwa – Starosty Powiatowego w Świdnicy, oddanym w trwały zarząd Zespołu Szkół w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 6.
 2. Zarządzanie  Dirt – Parkiem powierzono spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. z siedzibą w Strzegomiu, adres: 58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2.
 3. Zainstalowane urządzenia na terenie  Dirt – Parku stanowią własność Gminy Strzegom.
 4. Korzystanie z Dirt – Parku jest odpłatne.
 5. Korzystanie z  Dirt – Parku  odbywa się we wszystkie dni tygodnia od godz. 8.00 do godz. 22.00.
 6. Korzystający z Dirt – Parku zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, korzystania z zainstalowanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, do wykonywania poleceń wydanych przez przedstawiciela zarządcy.
 7. Organizowanie zawodów może odbywać się wyłącznie w porozumieniu z zarządcą.
 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
 9. W trakcie korzystania z  Dirt – Parku należy:
 • dostosować prędkość jazdy do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych oraz liczby innych Użytkowników,
 • zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od Użytkownika jadącego z przodu,
 • nosić kask ochronny, odpowiednie ochraniacze chroniące łokcie, kolana, nadgarstki i dłonie.
 1. Obiekt  może być wykorzystywany w celach sportowych, rekreacyjnych oraz związanych z  propagowaniem sportu i kultury fizycznej.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzeń zabrania się:
 • korzystania z urządzeń Dirt – Parku przy wykorzystaniu sprzętów nieprzeznaczonych do tego rodzaju sportu,
 • korzystania z urządzeń Dirt – Parku bez sprzętu ochronnego określonego w pkt. 9 lit.c.
 • korzystania z urządzeń Dirt – Parku w sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prac pielęgnacyjnych i porządkowych.
 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku mogą być wezwane do opuszczenia Dirt – Parku, a w przypadku niezastosowania się do wezwania może być dokonane  wezwanie Policji.

Numery telefonów: Zarządca obiektu: 74/ 8551-524, e-mail: osir@osir.strzegom.pl

Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Pogotowie Ratunkowe: 999
Jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112

Polecane artykuły

Back to top button