Instrukcja korzystania z SAUNY SUCHEJ

Z sauny nie mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 16 roku życia.

 1. Sauna sucha jest integralną częścią pływalni i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Pływalni oraz niniejsza instrukcja.
 2. W saunie wymagany jest kostium bawełniany, a przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
 3. Sauna sucha jest czynna w godzinach urzędowania pływalni dla klientów komercyjnych.
 4. Rozliczanie pobytu w saunie suchej odbywa się w oparciu o cennik ustalony przez zarząd OSiR Sp. z o.o.
 5. Wstęp do pomieszczenia sauny odbywa się za pomocą transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług.
 6. Przed wejściem do sauny suchej należy dokładnie umyć ciało i wytrzeć się do sucha.
 7. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą i podłogą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami do sauny.
 8. W saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie. 9 osób.
 9. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 10. W saunie suchej zabrania się:
 • wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku,
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu,
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
 • korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
 1. Z sauny suchej nie mogą korzystać osoby:
 • cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne) oraz inne osoby posiadające przeciwwskazania do korzystania z tego rodzaju sauny,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby, które nie ukończyły 16 roku życia.

Osoby niepełnoletnie, po ukończeniu 16 roku życia mogą korzystać z sauny jeżeli nie posiadają przeciwwskazań do korzystania z tego rodzaju sauny.

 1. Bezwzględnie zabrania się polewania pieca wodą lub innymi środkami chemicznymi, a jedyną osobą, która może dolewać do ceramicznego naczynia płyn z aromatem zapachowym, jest osoba obsługująca saunę suchą będąca na zmianie.
 2. W saunie suchej panują temperatury od 70°C do 110°C i wilgotności od 0 do 40% wilgotności.
 3. Najkorzystniejszym zabiegiem wystarczającym dla organizmu jest dwukrotne wejście do sauny na około 15 min., dłuższe przebywanie może być niebezpieczne dla zdrowia.
 4. Po każdorazowym opuszczeniu sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W czasie przerwy w zabiegu jak i po zakończeniu sesji w saunie wskazany jest wypoczynek jak i również uzupełnienie płynów w organizmie.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalających korzystanie z sauny, należy skontaktować się z lekarzem.
 6. Z sauny mogą korzystać wszystkie te osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne z przebywania w saunie, OSiR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania instrukcji, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

 

Back to top button