Konkurs w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

NA SPORTOWO POCZĄTEK WAKACJI Z OSiR STRZEGOM

Zapraszamy sympatyków sportów siłowych na Otwarty Konkurs w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Konkurs odbędzie się w dniu 24 czerwca 2023r. o godz. 11:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR Strzegom przy ulicy Mickiewicza 2.

Celem zawodów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc jest popularyzacja sportów siłowych i ogólnej aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta Strzegom i okolic.

 • ORGANIZATOR:  Klub Sportowy „START” Strzegom oraz OSiR Strzegom
 • ZGŁOSZENIA: Zapisy zawodników oraz indywidualna rozgrzewka odbywać się będzie od godziny 10:00 do godziny 10:45 w miejscu startu.
 • UCZESTNICTWO: Uczestnikami mogą być wszyscy, którzy wpisali się na listę uczestników i mają ukończone 14 lat.  Osoby niepełnoletnie mogą startować za zgodą opiekuna prawnego. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • KATEGORIE: Rywalizacja w wyciskaniu zostanie rozegrana w kategoriach:
  – kobiety open
  – juniorzy do lat 16-tu open
  – juniorzy do lat 18-tu open
  – juniorzy do lat 23 open
  – seniorzy open
  – weterani open
 • KONKURENCJE: Rywalizacja odbywać się będzie w jednym boju. Zawodnicy będą rywalizować na ławce płaskiej(wyciskanie). Na klub punktuje 4 najlepszych zawodników i zawodniczek. Wszystkie zasady rywalizacji będą zgodne z obowiązującymi przepisami IPF.

REGULAMIN KONKURSU

WYCISKANIE SZTANGI NA ŁAWCE POZIOMEJ

 

1. ORGANIZATOR: Klub Sportowy „START” Strzegom oraz OSiR Sp. z o.o. Strzegom.

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Rywalizacja odbywać się będzie na hali OSiR przy ul. Mickiewicza w Strzegomiu konkurs odbędzie się 24.06.2023 r., o godzinie 11:00.

3. ZGŁOSZENIA: Zapisy zawodników oraz indywidualna rozgrzewka odbywać się będzie od godziny 10:00 do godziny 10:45 w miejscu startu.

4. CELE: Sprawdzenie obecnej formy zawodników i zawodniczek biorących udział zawodach oraz stworzenie warunków do rywalizacji osobom nie posiadającym licencji sportowej.

5. ZASADY UCZESTNICTWA: Uczestnikami mogą być wszyscy, którzy wpisali się na listę uczestników . W zawodach mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 14 lat, Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy i zawodniczki niepełnoletnie winni przedstawić zgodę na piśmie na start swojego dziecka bądź podopieczw dniu zawodównego (podopiecznej).

Kategorie indywidualne :

 • kobiety open
 • juniorzy do lat 16-tu open
 • juniorzy do lat 18-tu open
 • juniorzy do lat 23 open
 • seniorzy open
 • weterani open

6. KONKURENCJE: Rywalizacja odbywać się będzie w jednym boju. Zawodnicy będą rywalizować na ławce płaskiej(wyciskanie). Na klub punktuje 4 najlepszych zawodników i zawodniczek. Wszystkie zasady rywalizacji będą zgodne z obowiązującymi przepisami IPF.

7. SPOSÓB RYWALIZACJI: Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona.

8. NAGRODY:

 1. Pierwsze miejsce w każdej kategorii zostanie nagrodzone pucharem.
 2. Trzy pierwsze miejsca w kategorii drużynowej zostaną nagrodzone suplementami sportowymi (punktuje czterech najlepszych zawodników i zawodniczek z drużyny z największą ilością punktów).
 3. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii zostaną nagrodzone dyplomami.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii przewidziane są dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Klub Sportowy Start Strzegom.

 • Uczestnik nie ma możliwości poprawienia wyniku.
 • Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 • Wszelkie spory rozstrzyga organizator zawodów.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Zgłoszenia zawodników i zawodniczek będą przyjmowane od 15.06.2023r. pod adresem e-mail: mydwan@go2.pl lub w dniu zawodów od godziny 10:00 do godziny 10:45 w miejscu startu.

Opracował:
Prezes Klubu Sportowego START Strzegom
Marek Rydwański

[ REGULAMIN KONKURSU „WYCISKANIE SZTANGI NA ŁAWCE POZIOMEJ” ]

Polecane artykuły

Back to top button