Lodowisko – Biały Orlik

Regulamin korzystania z lodowiska - Biały Orlik

Regulamin korzystania z lodowiska – Biały Orlik

 

1. Administratorem lodowiska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

2. Lodowisko jest czynne codziennie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° – 21°° (w tym; w godzinach 8°°- 14°° – w ramach zajęć z W.F. z lodowiska korzystają szkoły, w godzinach 16°° – 21°° pozostali użytkownicy).

3. Dni wolne od pracy, soboty i niedziele oraz ferie – lodowisko jest dostępne dla użytkowników w godzinach od 10°° do 21°°.

4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.

5. Podczas przerw ( 15°° – 16°°) na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.

6. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 35 osób.

7. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.

8. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami i obowiązkowo w rękawiczkach.

9. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieka osób dorosłych będących na łyżwach. Zaleca się aby były wyposażone w kaski ochronne.

10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.

11. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.

12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się :

a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijków, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych

b) siadania na bandach okalających lodowisko

c) rzucanie śniegiem

d) jazdy z dziećmi na rękach

e) wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia

f) niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska

g) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska np: jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw

h) wprowadzania zwierząt

i) chodzenia na łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi

13. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

14. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.

15. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować Policję – tel. 997, a w razie wypadku Pogotowie Ratunkowe – tel. 999.

16. Wszelkie zauważone uszkodzenia i zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Pokaż więcej

Polecane artykuły

Zobacz również

Close

Wykryto blokadę reklam

Prosimy o wsparcie nas, wyłączając blokowanie reklam dla naszej witryny
X