Na ochłodę najlepsza kąpiel

Baseny letnie OSiR cieszą się ogromną popularnością w ostatnim czasie prawdziwe oblężenie

Prawdziwa fala upałów na Dolnym Śląsku. Na ochłodę najlepsza kąpiel w basenie. Wiedzą o tym mieszkańcy Strzegomia.

Upalna aura, z którą od kilku dni mamy do czynienia, spowodowała, że Strzegomianie szukają schłodzenia nad wodą. Dużą popularnością cieszą się baseny zewnętrzne kompleksu wodno-rekreacyjnego OSiR Strzegom, które w ostatnich dniach przeżywają prawdziwe oblężenie.

Strzegomski basen ma swoich fanów nie tylko wśród mieszkańców miasta i gminy. – Chętnie na basen zjeżdżają także goście ze Świdnicy, Legnicy, Jawora, a nawet Wałbrzycha.

Baseny zewnętrzne w Strzegomiu czynne są codziennie, w godzinach od 10:00 do 18:00. Do dyspozycji gości duży basen o wymiarach 50 metrów długości na 20 metrów szerokości – 4 tory do pływania z słupkami startowymi do skakania do wody, woda jest podgrzewana w zależności od warunków atmosferycznych, niecka basenu wykonana jest z stali nierdzewnej.

 • zjeżdżalnia o długości 71,5 m.
 • dwie trampoliny: 3m oraz 1m wysokości
 • ławki i leżanki z masażem
 • grota sztucznej fali
 • rwąca rzeka
 • masaże ścienne
 • masaż karku
 • siatka do wspinaczki z wyspą

FOTO-RELACJA z dnia 24.07.2019r. z godziny 11:00

FOTO-RELACJA z dnia 31.07.2018r. z godziny 12:00

Zapraszamy również w każdą środę na NOCNE PŁYWANIE od godziny 21:00 do 23:00

„Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.”
informuje, że woda w basenach kompleksu letniego ul. A.Mickiewicza 2 w Strzegomiu
spełnia wymagania określone w
„Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”

Zarząd OSiR Sp. z o.o.

REGULAMIN LETNIEGO KOMPLEKSU BASENOWEGO

aktualizacja 10/05/2019

 

 1. Basen Kąpielowy w Strzegomiu zwany w dalszej części basenem jest obiektem sportowym, stanowiącym własność Gminy Strzegom.
 2. Zarządzanie basenem powierzono spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom.
 3. Basen może być wykorzystywany w celach rekreacyjnych, sportowych oraz związanych z propagowaniem sportu i kultury fizycznej.
 4. Rozpoczęcie i zakończenie sezonu ustalane jest corocznie przez Zarząd spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Strzegomiu.
 5. W sezonie basen jest otwarty w godzinach:

a) codziennie w godzinach: od 10:00 do18:00,
b) w miesiącach lipiec i sierpień dodatkowo w każdą środę w godzinach 21:00 – 23:00 – tzw. „nocne pływanie”.

 1. Korzystanie z basenu jest możliwe po zakupieniu biletu lub karnetu, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie basenu z wyjątkiem ciągów komunikacyjnych i wokół niecek basenów.
 4. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego oraz przed wejściem do wody skorzystanie z natrysku.
 5. Ze względów bezpieczeństwa osób kąpiących zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielanie pomocy i zawiadamianie Ratownika Wodnego.
 6. Zasady korzystania z urządzeń zainstalowanych na basenie uregulowane są w instrukcjach.
 7. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK WODNY i czerwoną czapkę.
 8. Osoby korzystające z basenów kąpielowych obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników oraz pracowników obsługi OSiR Sp. z o.o. w Strzegomiu.
 9. Osobom znajdujących się na terenie basenów nie wolno :

a) przekraczać granicy strefy oznaczonej napisem „Strefa dla umiejących pływać”, jeżeli nie umieją pływać,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,
c) korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony w punkcie 9,
d) skakać do wody w miejscach do tego nie wyznaczonych,
e) leżakować i biegać wokół niecek basenowych,

 1. Grillowanie może się odbywać tylko w wyznaczonych strefach do grillowania.
 2. Zabrania się rozpalania ognisk na terenie basenu.
 3. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na pływalni mogą być wezwane do opuszczenia obiektu, a w przypadku nie zastosowania się do wezwania może być dokonane wezwanie Policji.
 4. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
 5. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl

Polecane artykuły

Zobacz również
Close
Back to top button