Na stadionie OSiR stanęła stacja monitorowania powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na terenie OSiR Sp. z o.o. w Strzegomiu przy ul. A.Mickieiwcza 2 posadowił stację monitoringu jakości powietrza celem wykonania pomiarów zanieczyszczeń powietrza w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Urządzenie bada wszystkie istotne parametry, zwłaszcza stężenie pyłów, zanieczyszczenia komunikacyjne, ilość tlenków azotu.

Dane z automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Polecane artykuły

Back to top button