Program powszechnej nauki pływania

Projekt „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

 

Projekt nauki pływania odbywa się pod okiem profesjonalnych instruktorów. W procesie szkolenia najmłodsi uczniowie szkół mają okazję zdobywać nowe umiejętności i opanować sztukę pływania w stopniu podstawowym. Projekt ma na celu promowanie i upowszechnianie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

Program będzie kierowany do dzieci – uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

            Do programu „Umiem pływać” dzieci z klas I-III będą dobierane rotacyjnie począwszy od klasy 3 oraz część uczniów z klasy 2a. W zajęciach może uczestniczyć grupa 30 osobowa.  W kolejnym cyklu dwudziestogodzinnym, który odbędzie się w II semestrze, będą brali udział uczniowie kolejnych klas. W ten sposób, każdy uczeń zrealizuje pełny 20 godzinny cykl nauczania według  Ogólnopolskiego Programu Nauczania Pływania.

 

Pokaż więcej

Polecane artykuły

Zobacz również

Close
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
X