Strzegomski Test Coopera

Próba wytrzymałościowa, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu

Mikołajkowy Bieg Australijski - Strzegomska DwunastkaDnia 1 CZERWCA 2019 r. o godzinie 11:00 na Stadionie Miejskim OSiR Strzegom ( Mickiewicza 2 ) odbędzie się „TEST COOPERA” organizowany w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 

Organizatorami Strzegomskiego Testu Coopera jest Społeczność Biegowa Strzegomska Dwunastka, Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Strzegom, AKS Strzegom

Celem testu jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej, która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej ( którą, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu ) jest to próba wytrzymałościowa, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu i pokonaniu jak najdłuższego dystansu w tym czasie.

Co zrobić by dobrze przygotować się do Testu?

Po pierwsze należy dobrze się rozgrzać, przygotowując organizm do wzmożonego wysiłku. Do testu powinno się przystępować maksymalnie skoncentrowanym i zmotywowanym. Na wyznaczony sygnał zacznij bieg. Pamiętaj, by na początku nie narzucić zbyt dużego tempa, ponieważ 12 minut szybkiego biegu to naprawdę duży wysiłek. Warto utrzymywać cały czas takie samo tempo, a dopiero w końcówce przyspieszyć.
Jeśli podczas testu nagle opadniesz z sił – możesz chwilę odpocząć, jednak zrób to maszerując.
Staraj się dać z siebie jak najwięcej, tak żeby po teście czuć duże zmęczenie – wówczas wynik testu będzie maksymalnie zbliżony do Twojej rzeczywistej wydolności.

 

Przyjdź i sprawdź swój wynik !


LINK DO ZAPISÓW:   [ TUTAJ

( Zgłoszenia do udziału w Teście są nieodpłatne i będą prowadzone do 26 maja 2019 r. godz. 24:00 )


REGULAMIN TESTU COOPERA

XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
XXV SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
STRZEGOMSKI TEST COOPERA

REGULAMIN

Test Coopera to jedna z prób wysiłkowych, która na podstawie pokonanego dystansu pomaga określić kondycję fizyczną w zależności od wieku i płci.

I. CEL

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej.

II. ORGANIZATOR

OSiR Strzegom, AKS Strzegom, Społeczność Biegowa „Strzegomska Dwunastka”.

III. TERMIN I MIEJSCE

Test odbędzie się 01.06.2019 r. o godz. 13:00 na bieżni lekkoatletycznej stadionu OSiR w Strzegomiu. Biuro Zawodów znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu OSiR.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Uczestnikiem Testu może zostać każda osoba, która do dnia 01.06.2019 r. ukończy 18 lat. W Teście mogą wziąć udział osoby w wieku 13 – 17 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (formularz dostępny w biurze zawodów).
  2. Warunkiem udziału w Teście jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w Teście lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem (dostępnym w biurze zawodów przy rejestracji) o zdolności do biegu na własną odpowiedzialność.
  3. W czasie trwania Testu uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i osób działających w imieniu Organizatora.
  4. Uczestnicy Testu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora Testu oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
  5. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w Teście są nieodpłatne i będą prowadzone do 26 maja 2019 r. godz. 24:00 poprzez stronę Partnera Technicznego – www.super-sport.com.pl Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów. Organizator gwarantuje pełny pakiet świadczeń dla wszystkich zapisanych elektronicznie. Uczestnikom zapisującym się w dniu Testu NIE gwarantujemy certyfikatu. Możliwość przesłania w terminie późniejszym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Test odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  2. Organizator zapewnia zawodnikom możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni i toalet.
  3. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.
  4. Organizator Biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
  5. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora.

Strzegom, 10.04.2019 r.

Back to top button