Udostępniamy obiekty OSiR – ZOBACZ ZASADY !

Dziś - 4 maja - w życie wchodzi pierwszy etap znoszenia obostrzeń w sporcie.

ZASADY KORZYSTANIA Z OTWARTYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O. W STRZEGOMIU


  1. W okresie od 04 maja 2020 roku korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Strzegomiu o charakterze otwartym będzie możliwe przy zachowaniu zasad wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  2. Otwarte zostają następujące obiekty sportowe: boiska piłkarskie przy ul. A. Mickiewicza 2, boisko wielofunkcyjne „Orlik” przy ul. A. Mickiewicza 2, kort tenisowy przy ul. A. Mickiewicza 2.
  3. Wyłączone z użytkowania pozostają obiekty otwarte: Skate Park przy ul. Krótkiej, Dirt Park przy ul. Parkowej, boisko wielofunkcyjne przy ul. Koszarowej.
  4. Na boiskach piłkarskich, boisku wielofunkcyjnym typu Orlik może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi
  5. Na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem jego obsługi,
  6. Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Strzegomiu są upoważnieni do weryfikowania liczby osób korzystających z obiektów,
  7. Z korzystania wyłączone zostają szatnie i węzły sanitarne (poza toaletą),
  8. Środki do dezynfekcji rąk są dostępne u pracowników OSiR Sp. z o. o. obsługujących poszczególne obiekty,
  9. Wprowadza się piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających,
  10. Osoby korzystające z obiektów lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

Zarząd OSiR Sp. z o.o.


Burmistrz Miasta i Gminy Strzegom INFORMUJE !

 

Polecane artykuły

Back to top button