„Umiem pływać” II edycja

To już drugi etap zajęć w tym roku w ramach projektu "Umiem pływać"

Projekt powszechnej nauki pływania

Publiczne Przedszkole nr 2 w StrzegomiuJuż niedługo 150 dzieci z 6 placówek oświatowych gminy Strzegom ( PSP nr 2, PSP nr 3, Jaroszów, Goczałków, Olszany i Stanowice ) rozpocznie naukę pływania w ramach projektu „Umiem pływać”.

To już drugi etap zajęć w tym roku. Każda szkoła będzie miała do dyspozycji 10 wejść po 90 minut. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 13.30.

Pływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla młodych organizmów, dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło dać możliwość tego rozwoju bardzo licznej grupie dzieci. Projekt „Umiem pływać” ma być przyjemny, ale przede wszystkim pożyteczny. Ma sprawiać dużo radości, bawić, a jednocześnie rozwijać ciało i ducha dziecka. Ważnym aspektem jest również edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. Program lekcji został opracowany przez najlepszych specjalistów z Polskiego Związku Pływackiego, tak więc jest gwarancją efektywnej nauki dzieci.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Polecane artykuły

Back to top button