Boiska Sportowe

Cennik za korzystanie ( wynajem ) boisk z nawierzchnią sztuczną lub naturalną

Boisko z nawierzchnią sztuczną

OPŁATY  DLA STOWARZYSZEŃ, KLUBÓW SPORTOWYCH I SZKÓŁ WG ODRĘBNYCH UMÓW. UMOWA BĘDZIE  PODPISANA Z OSiR Sp. z o. o. w Strzegomiu  (na podstawie umowy zawieranej na okres nie krótszy niż 3 dni z określeniem terminów korzystania w harmonogramie)


TRENING  (bez oświetlenia)  –  150/godz.

TRENING (z oświetleniem)  –  250/godz.

MECZ (bez oświetlenia)  –  300/godz.

MECZ (z oświetleniem)  –  490/godz.

Możliwości wynajmu ½ boiska ze sztuczną murawą w cenie

  • 90,00zł  ( bez oświetlenia )
  • 150,00zł  ( z oświetleniem )     

Wynajem szatni z natryskiem na czas trwania najmu 40zł

Obowiązujące ceny (ceny brutto w tym VAT)


Boisko z nawierzchnią naturalną


TRENING (bez oświetlenia)  200/godz.

TRENING (z oświetleniem)  330/godz.

MECZ (bez oświetlenia)  –  370/godz.

MECZ (z oświetleniem)  –  550/godz.

Wynajem szatni z natryskiem na czas trwania najmu 40zł

Obowiązujące ceny (ceny brutto w tym VAT)


KOMPLEKS BOISK „ORLIK 2012” (bezpłatnie)


Bilety ulgowe przysługują:

  1. Dzieciom, młodzieży szkolnej do 19 roku życia i studentom do 25 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
  2. Emerytom i rencistom po okazaniu dokumentu uprawniającego do emerytury lub renty,
  3. Osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

PROSIMY O REGULOWANIE OPŁAT W KASIE PRZED SKORZYSTANIEM Z OFERTY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STRZEGOMIU


ZARZĄDZENIE NR 224/B/2022
BURMISTRZA STRZEGOMIA Z DNIA 13 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr 13/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Strzegomia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

W związku ze wzrostem cen związanych z utrzymaniem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, ustalenie nowych cen i opłat za korzystanie z basenu „Dolnośląski Delfinek” jest uzasadnione.

Polecane artykuły

Zobacz również
Close
Back to top button