Boiska Sportowe

Cennik za korzystanie ( wynajem ) boisk z nawierzchnią sztuczną lub naturalną

Boisko z nawierzchnią sztuczną

OPŁATY  DLA STOWARZYSZEŃ, KLUBÓW SPORTOWYCH I SZKÓŁ WG ODRĘBNYCH UMÓW. UMOWA BĘDZIE  PODPISANA Z OSiR Sp. z o. o.  (na podstawie umowy zawieranej na okres nie krótszy niż 3 dni z określeniem terminów korzystania w harmonogramie)


Trening bez oświetlenia  –  120/godz.

Trening z oświetleniem  –  200/godz.

Mecz bez oświetlenia  –  260/godz.

Mecz z oświetleniem  –  440/godz.

 

Możliwości wynajmu ½ boiska ze sztuczną murawą w cenie

  • 70,00zł  ( bez oświetlenia )
  • 120,00zł  ( z oświetleniem )     

Wynajem jednej szatni z natryskiem na czas trwania najmu 30zł

Obowiązujące ceny (ceny brutto w tym VAT)


                                

Boisko z nawierzchnią naturalną


Trening bez oświetlenia  –  150/godz.

Trening z oświetleniem  –  280/godz.

Mecz bez oświetlenia  –  320/godz.

Mecz z oświetleniem  –  500/godz.

Wynajem jednej szatni z natryskiem na czas trwania najmu 30zł

Obowiązujące ceny (ceny brutto w tym VAT)


Bilety ulgowe przysługują:

  1. Dzieciom, młodzieży szkolnej do 19 roku życia i studentom do 25 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
  2. Emerytom i rencistom po okazaniu dokumentu uprawniającego do emerytury lub renty,
  3. Osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

PROSIMY O REGULOWANIE OPŁAT W KASIE PRZED SKORZYSTANIEM Z OFERTY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STRZEGOMIU


 

ZARZĄDZENIE NR 147/B/2019
BURMISTRZA STRZEGOMIA Z DNIA 12 czerwca 2019 r.

W sprawie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo- rekreacyjnym. Zgodnie z § 1 uchwały Nr 13/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Strzegomia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo- rekreacyjnym Rada Miejska w Strzegomiu powierza Burmistrzowi Strzegomia uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo- rekreacyjnym: basenu kąpielowego, boisk sportowych, hali sportowej, siłowni, kortu tenisowego, „Dolnośląskiego Delfinka”, innych obiektów sportowo- rekreacyjnych wraz z urządzeniami i wyposażeniem będącymi własnością gminy lub we władaniu spółki.  W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

 

Polecane artykuły

Zobacz również
Close
Back to top button