Boiska Sportowe

Cennik za korzystanie ( wynajem ) boisk z nawierzchnią sztuczną lub naturalną | AKTUALIZACJA 09.06.2023r.

Boisko z nawierzchnią sztuczną

OPŁATY  DLA STOWARZYSZEŃ, KLUBÓW SPORTOWYCH I SZKÓŁ WG ODRĘBNYCH UMÓW. UMOWA BĘDZIE  PODPISANA Z OSiR Sp. z o. o. w Strzegomiu  (na podstawie umowy zawieranej na okres nie krótszy niż 3 dni z określeniem terminów korzystania w harmonogramie)


TRENING  (bez oświetlenia)  –  180/godz.

TRENING (z oświetleniem)  –  290/godz.

MECZ (bez oświetlenia)  –  350/godz.

MECZ (z oświetleniem)  –  570/godz.

Możliwości wynajmu ½ boiska ze sztuczną murawą w cenie

  • 110,00zł  ( bez oświetlenia )
  • 180,00zł  ( z oświetleniem )     

Wynajem jednej szatni z natryskiem na czas trwania najmu 50zł

Obowiązujące ceny (ceny brutto w tym VAT)


Boisko z nawierzchnią naturalną


TRENING (bez oświetlenia)  250/godz.

TRENING (z oświetleniem)  400/godz.

MECZ (bez oświetlenia)  –  420/godz.

MECZ (z oświetleniem)  –  600/godz.

Wynajem jednej szatni z natryskiem na czas trwania najmu 50zł

Obowiązujące ceny (ceny brutto w tym VAT)


KOMPLEKS BOISK „ORLIK 2012” (bezpłatnie)PROSIMY O REGULOWANIE OPŁAT W KASIE PRZED SKORZYSTANIEM Z OFERTY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STRZEGOMIU


ZARZĄDZENIE NR 199/B/2023
BURMISTRZA STRZEGOMIA Z DNIA 17 MAJA 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr 13/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Strzegomia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

W związku ze wzrostem cen związanych z utrzymaniem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, ustalenie nowych cen i opłat za korzystanie z boisk piłkarskich jest uzasadnione.

Polecane artykuły

Back to top button