Saunarium Strzegom

Sauna sucha, mokra oraz sauna INFRARED ( na podczerwień )

Pływalnia Dolnośląski Delfinek – sauny

W Strzegomskim kompleksie pływalni Delfinek znajdują się również pomieszczenia odnowy biologicznej, w skład którego wchodzą – sauna sucha, mokra oraz sauna na podczerwień które doskonale regenerują i poprawia samopoczucie organizmu.

Sauna może być doskonałym uzupełnieniem treningu pływackiego. A regularne cykle w znaczący sposób wzmacniają nasz organizm. Korzystanie z sauny pozytywnie wpływa na poprawę odporności. Dodatkowo to świetny sposób na relaks

SAUNA sucha


Charakteryzuje ją najwyższa temperatura (od 85 °C do nawet 120 °C) i jednocześnie bardzo niska wilgotność powietrza – tylko 10%. Tak wysoką temperaturę uzyskuje się dzięki piecowi z rozgrzanymi kamieniami, których nie polewa się wodą. Sauna zbudowana z drewna. Mogą z niej korzystać osoby z problemami mięśniowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów, zapaleniem stawów kręgosłupa, czy astmą oskrzelową.

Instrukcja OSiR - korzystanie z sauny SUCHEJ

 1. Sauna sucha jest integralną częścią pływalni i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Pływalni oraz niniejsza instrukcja.
 2. W saunie wymagany jest kostium bawełniany, a przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
 3. Sauna sucha jest czynna w godzinach urzędowania pływalni dla klientów komercyjnych.
 4. Rozliczanie pobytu w saunie suchej odbywa się w oparciu o cennik ustalony przez zarząd OSiR Sp. z o.o.
 5. Wstęp do pomieszczenia sauny odbywa się za pomocą transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług.
 6. Przed wejściem do sauny suchej należy dokładnie umyć ciało i wytrzeć się do sucha.
 7. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą i podłogą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami do sauny.
 8. W saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie. 9 osób.
 9. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 10. W saunie suchej zabrania się:
 • wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku,
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu,
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
 • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 • korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
 1. Z sauny suchej nie mogą korzystać osoby:
 • cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne) oraz inne osoby posiadające przeciwwskazania do korzystania z tego rodzaju sauny,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby, które nie ukończyły 16 roku życia.

Osoby niepełnoletnie, po ukończeniu 16 roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, jeżeli nie posiadają przeciwwskazań do korzystania z tego rodzaju sauny.

 1. Bezwzględnie zabrania się polewania pieca wodą lub innymi środkami chemicznymi, a jedyną osobą, która może dolewać do ceramicznego naczynia płyn z aromatem zapachowym, jest osoba obsługująca saunę suchą będąca na zmianie.
 2. W saunie suchej panują temperatury od 70°C do 110°C i wilgotności od 0 do 40% wilgotności.
 3. Najkorzystniejszym zabiegiem wystarczającym dla organizmu jest dwukrotne wejście do sauny na około 15 min., dłuższe przebywanie może być niebezpieczne dla zdrowia.
 4. Po każdorazowym opuszczeniu sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W czasie przerwy w zabiegu jak i po zakończeniu sesji w saunie wskazany jest wypoczynek jak i również uzupełnienie płynów w organizmie.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalających korzystanie z sauny, należy skontaktować się z lekarzem.
 6. Z sauny mogą korzystać wszystkie te osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne z przebywania w saunie, OSiR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania instrukcji, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

 

SAUNA parowa (tzw. łaźnia rzymska)


Temperatura w saunie parowej jest stosunkowo niska i wynosi ok. 45 – 60°C, natomiast powietrze ma bardzo wysoką wilgotność (dochodzi nawet do 100%), co sprawia, że temperatura odczuwalna jest o wiele wyższa. Temperatura i wilgotność powietrza regulowane są automatycznie – zamiast pieca używa się parownika – specjalnego generatora, który jest umieszczony przy podłodze. Z powodu dużej wilgotności powietrza sauna parowa zbudowana jest z płytek ceramicznych ( hartowanego szkła ). Niższa temperatura powoduje, że w saunie parowej można przebywać dłużej niż w saunie suchej, bo do 15 minut.

Instrukcja OSiR - korzystanie z sauny PAROWEJ

Wszystkie osoby, które korzystają z sauny parowej (łaźnia rzymska) Pływalni podlegają poniższej Instrukcji:

Sauna parowa, (tzw. łaźnia rzymska) to sauna o wilgotności dochodzącej, do 100% lecz niższej temperaturze: 40-50°C. Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2 x 15 min lub 3 x 10 min. Po każdym wyjściu z sauny należy wziąć prysznic naprzemienny zimną-gorącą wodą i odpocząć 10-15 minut.

W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot. Do sauny najlepiej chodzić ok 2h po posiłku, jelita i pęcherz opróżnić. Jeżeli nogi i ręce są zimne – ogrzać je przed wejściem. Nie wchodzić do sauny w stresie i zmęczonym – zbytnie obciążenie serca, zmniejsza skuteczność. Pobyt w saunie ma własności oczyszczające ciało z toksyn, poprawiające krążenie i wyrabiające odporność na choroby.

 1. Sauna parowa jest integralną częścią kompleksu basenowego Centrum Rekreacji Oborniki i obwiązują w niej przepisy Regulaminu ogólnego Pływalni oraz niniejszej instrukcji.
 2. OSiR Sp. z o. o. określa w niniejszej Instrukcji ogólne zasady korzystania z sauny parowej.
 3. Przed wejściem do kabiny parowej należy się zapoznać z Instrukcją oraz przeciwwskazaniami do korzystania z usługi kąpieli w saunie parowej.
 4.  Zakup biletu uprawniającego do korzystania z tej usługi jest równoznaczny z tym, że użytkownik zapoznał się z Instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania jej zapisów oraz poleceń i informacji, udzielanych przez obsługę Pływalni.
 5.  Z sauny parowej mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie OSiR Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z sauny parowej nie mogą korzystać osoby cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne).
 7. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.
 8. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia nie mogą korzystać z sauny. Osoby niepełnoletnie, po ukończeniu 16 roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, jeżeli nie posiadają przeciwwskazań do korzystania z tego rodzaju sauny.
 9. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób.
 10. Nie wolno korzystać z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Każda osoba korzystająca z sauny parowej powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do korzystania z tej formy rekreacji.
 12. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi OSiR Sp. z o. o.
 13. We wszystkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić obsługę OSiR Sp. z o. o.
 14. Na terenie sauny obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w stanie wskazującym na stan intoksykacji, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających: żucia gumy i spożywania pokarmów; wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów; hałasowania, przeszkadzania użytkownikom przebywającym na terenie sauny.
 15. W saunie parowej zabrania się:
 • wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku;
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych;
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu;
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia;
 • nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe;
 • korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
 1. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 2. OSiR Sp. z o. o. nie odpowiada za rzeczy i przedmioty, które zostały pozostawione w saunie.
 3. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W SAUNIE LUB JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM!!!

ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY PAROWEJ

 1. Rozpocznij od umycia ciała pod prysznicem.
 2. Wejdź do sauny, usiądź lub połóż się na ręczniku.
 3. Czas przebywania zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny (sugerowany czas ok. 20 minut).
 4. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało – schładzanie rozpoczynamy od stóp w kierunku serca.
 5. Po schłodzeniu odpocznij i uzupełnij poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.
 6. Po kąpieli wskazany jest delikatny masaż ciała.

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY PAROWEJ

 • reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym,
 • pulmonologiczne: infekcje: przeziębienie, gruźlica, ostry stan astmatyczny,
 • kardiologiczne: niewydolność serca, krążenia i wieńcowa ze stenokardią spoczynkową, i inne choroby serca i nadciśnienie (najlepiej korzystać po konsultacji z lekarzem),
 • inne: ostre stany zapalne, wrzody, guzy, ogniska zakażenia (np. przy bólu zęba), choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem).

SAUNA na podczerwień (infrared)


Sauna infrared to typ sauny, w której w miejsce tradycyjnego pieca zastosowano promienniki podczerwone. Emitują one promieniowanie podczerwone, które nagrzewają saunę do ok. 35 – 60 °C, przy czym wilgotność powietrza nie przekracza 25%. Dzięki temu można w niej przebywać do 30 minut. Z tego typu sauny można korzystać nawet codziennie.

Z naszej sauny Infrared jednorazowo mogą korzystać maksymalnie 3 osoby. W przypadku braku miejsc należy poczekać przed wejściem do kabiny do czasu zwolnienia miejsca.

Instrukcja OSiR - korzystanie z sauny INFRARED

 1. Sauna Infrared jest integralną częścią pływalni i obowiązują na jej terenie  przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejsza instrukcja szczegółowa.
 2. Przed wejściem do Sauny Infrared należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
 3. Korzystanie z Sauny Infrared traktowane jest, jako zapoznanie się i akceptacją instrukcji.
 4. Przy korzystaniu Sauny Infrared należy bezwzględnie stosować się do instrukcji i poleceń wydawanych przez pracowników OSiR Sp. z o.o.
 5. Wejście do sauny jest jednoznaczne z naliczaniem opłaty za korzystanie ze strefy Saun  według aktualnego cennika.
 6. Z Sauny Infrared jednorazowo mogą korzystać maksymalnie 3 osoby. W przypadku braku miejsc należy poczekać przed wejściem do kabiny do czasu zwolnienia miejsca.
 7. Z Sauny Infrared mogą korzystać tylko osoby zdrowe oraz osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 8. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. OSiR Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne przebywania w Saunie Infrared.
 9. Informuje się, że zachodzą przeciwwskazania do korzystania z Sauny Infrared dla osób: chorych na płuca, nerki, wątrobę, choroby zakaźne, nowotwory, hemofilię i skłonności do krwotoków, grzybicę, niewydolność krążenia, stany astmatyczne, choroby naczyń krwionośnych, stwardnienie rozsiane, epilepsję, infekcje z gorączką, a także osobom po operacjach i po spożyciu alkoholu i innych substancji odurzających, kobietom w czasie menstruacji (może powodować nadmierne krwawienie) i w okresie ciąży. Z ostrożności zabrania się korzystania z sauny przez te osoby oraz inne osoby posiadające przeciwwskazania do korzystania z tego rodzaju sauny.
 10. Dzieci do 16 roku życie nie mogą korzystać z Sauny Infrared. Osoby niepełnoletnie, po ukończeniu 16 roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, jeżeli nie posiadają przeciwwskazań do korzystania z tego rodzaju sauny.
 11. W pomieszczeniu Sauny Infrared panuje temperatura 35 – 60°C, a źródłem ciepła są promienniki podczerwieni.
 12. Zabrania się:
 • manipulowania przy ustawieniach Sauny, jej włączania/wyłączania, zmian temperatury itp.,
 • hałasowania, głośnego zachowania, zakłócania wypoczynku innym użytkownikom,
 • wnoszenia do sauny napojów, pożywienia, jakichkolwiek przedmiotów z wyjątkiem ręczników i ubioru,
 • korzystania z kabiny Sauny po spożyciu alkoholu,
 • dotykania promienników i zawieszania na osłonach przedmiotów (ręczniki, części odzieży, opakowania foliowe itp.),
 1. Przed wejściem do sauny należy:
 • załatwić potrzeby fizjologiczne w wyznaczonych pomieszczeniach (toalety),
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię, zegarek,
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
 • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
 • zdjąć obuwie.
 1. W Saunie Infrared należy siadać na własnym ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z powierzchnią drewnianą i podłogą.
 2. Do kabiny należy wchodzić ze spiętymi włosami ze względu na niebezpieczeństwo przypadkowego ich zetknięcia z gorącymi promiennikami.
 3. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.
 4. Nadużycie alarmu lub złamanie niniejszego regulaminu może skutkować anulowaniem prawa do przebywania w Saunie.

 

Po kąpieli w saunie oferujemy miejsca do schłodzenia ciała


Po zakończonej sesji w saunie należy udać się pod prysznic zanurzyć ciało w balii lub doznać szoku termicznego polewając się zimną wodą z wiadra w celu schłodzenia ciała (należy doprowadzić do zatrzymania procesu pocenia).

Pamiętaj, aby po wyjściu ze sauny nie myć ciała mydłem. Po prysznicu ważny jest 10-20 minutowy odpoczynek. Należy także przyjmować napoje w umiarkowanej ilości, by uzupełnić niedobór wody i soli mineralny utraconych podczas sesji wraz z potem.

Gdy temperatura ciała wróci do normy, można się ubrać. Poważnym błędem jest ubranie się bezpośrednio po wyjściu z sauny. Może to się skończyć przepoceniem ubrań, ponieważ ciało ludzkie długo oddaje ciepło, które skumulowało w saunie.

Co zabrać ze sobą do sauny ?


Przed wejściem do komory grzewczej, należy wziąć prysznic, dlatego wybierając się do naszych saun, warto wziąć ze sobą:

 • 2-3 duże ręczniki kąpielowe
 • klapki

Jak korzystać z sauny ?

Należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, dzięki którym kąpiel parowa będzie prawdziwym zabiegiem relaksacyjnym. Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju sauny korzystasz, suchej (tzw. fińskiej), parowej czy na podczerwień (ifrared), pamiętaj, że kultura saunowania to cały szereg rytuałów.

Kąpiel w saunie powinna być ostatnim punktem dziennego planu zajęć. Wizyta w łaźni parowej jest dość wyczerpująca dla organizmu i po zakończeniu sesji można poczuć lekkie zmęczenie.

Nie należy wchodzić do sauny ani głodnym (grozi to omdleniem), ani z pełnym żołądkiem. Organizm zajęty trawieniem nie jest przygotowany na właściwą regulację procesów cieplnych, dlatego z uroków saunowania można bezpiecznie skorzystać  po godzinie od spożycia posiłku. 

Ręcznik należy zabrać do sauny suchej, gdzie sesja odbywa się w temperaturze niższej niż ta, jaka panuje w saunie parowej. W saunie suchej ręcznik rozłóż pod całą powierzchnią ciała (pod stopami też) i usiądź na nim nagim ciałem.

Pamiętaj, że zabieranie mokrego ręcznika z łaźni parowej do sauny fińskiej i moczenie nim desek jest niedopuszczalne.

W saunie można przebywać bez przerwy 5-15 minut, a nawet krócej, jeśli korzystasz z sauny po raz pierwszy. Dzięki temu organizm będzie mógł się stopniowo przystosować do warunków w niej panujących. Pamiętaj, że w przerwach między cyklami, należy powstrzymywać się od przyjmowania płynów.

Jeżeli podczas kąpieli parowej doświadczysz zawrotów głowy lub poczujesz, że zaraz zemdlejesz, wyjdź z pomieszczenia i odpocznij do czasu, aż temperatura twojego ciała i tętno powrócą do normy. Przyczyną ww. objawów może być odwodnieniem organizmu. Z tego względu min. 60 minut przed rozpoczęciem kąpieli wypij wodę mineralną. Nawodnienie organizmu jest konieczne także po zakończeniu sesji w saunie.

Polecane artykuły

Back to top button