Regulamin kompleksu basenów „Letnich”

Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu basenowego

„Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.”
informuje, że woda w basenach kompleksu letniego ul. A.Mickiewicza 2 w Strzegomiu
spełnia wymagania określone w
„Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”

Zarząd OSiR Sp. z o.o.

aktualizacja 11/06/2018

Regulamin BASENU KĄPIELOWEGO LETNIEGO

 1. Basen kąpielowy jest administrowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu.
 2. Basen jest otwarty od początku sezonu do 30 czerwca w godz. 10:00-18:00,
  od 1 lipca do 31 sierpnia od 9:00-20:00 i od 1 września do końca sezonu 10:00-18:00, ponadto w miesiącach lipiec i sierpień basen jest dodatkowo otwarty w każdą środę w godzinach 21:00 – 23:00 – tzw. „nocne pływanie”.
 3. Do korzystania z basenu uprawnione są osoby posiadające bilet wstępu lub karnet.
 4. Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających na terenie basenu.
 6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na basenie, OSiR Sp. z o.o. w Strzegomiu nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie basenu z wyjątkiem ciągów komunikacyjnych wokół niecek basenów.
 8. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego oraz przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
 9. Ze względów bezpieczeństwa osób kąpiących zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy.
 10. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z emblematem WOPR lub czerwoną czapkę WOPR.
 11. Osoby korzystające z basenów kąpielowych obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników oraz pracowników obsługi OSiR Sp. z o.o. w Strzegomiu.
 12. Osobom znajdujących się na terenie basenów nie wolno :

a) przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnym napisem, jeżeli nie umieją pływać ,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,
c) niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na basenie,
d) korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony w punkcie 8,
e) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

– zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,
– skakać do wody w miejscu toru pływackiego,
– leżakować i biegać wokół niecek basenowych,
– zaśmiecać i brudzić teren basenów kąpielowych,

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wzywane do opuszczenia terenu basenu.
 2. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt znajdujący się na basenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Grillowanie może się odbywać tylko w wyznaczonych strefach do grillowania.
 4. Zabrania się rozpalania ognisk na terenie basenu.
 5. Skargi i wnioski należy zgłaszać w kasie basenu w książce skarg i wniosków.

 

Regulamin zatwierdził Zarząd OSiR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Strzegomiu

Pokaż więcej

Polecane artykuły

Zobacz również

Close

Wykryto blokadę reklam

Prosimy o wsparcie nas, wyłączając blokowanie reklam dla naszej witryny
X