Instrukcja korzystania z WANNY Z HYDROMASAŻEM

Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wanny z hydromasażem wyłącznie pod stałą opieką opiekunów prawnych.

 1. Wanna z hydromasażem jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niej obowiązują przepisy Regulaminu Ogólnego Pływalni oraz dodatkowo niniejszej Instrukcji.
 2. Każda osoba korzystająca z wanny z hydromasażem ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Korzystanie z wanny z hydromasażem odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Wanna z hydromasażem dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna.
 5. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z wanny z hydromasażem ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 6. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wanny z hydromasażem wyłącznie pod stałą opieką opiekunów prawnych.
 7. Podczas wchodzenia do wanny z hydromasażem należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z wanny z hydromasażem.
 9. W wannie z hydromasażem może jednorazowo przebywać maksymalnie 6 osób.
 10. ZABRANIA SIĘ:
 • użytkowania wanny z hydromasażem, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
 • użytkowania wanny z hydromasażem w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
 • wchodzenia i wychodzenia z wanny z hydromasażem w inny sposób niż poprzez schodki,
 • wnoszenia do wanny z hydromasażem jakichkolwiek przedmiotów,
 • przebywania w wannie z hydromasażem w pozycji stojącej,
 • zanurzania głowy i twarzy,
 • wylewania wody z wanny z hydromasażem,
 • siadania na obrzeżu niecki wanny z hydromasażem.

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z  wanny z hydromasażem są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

Back to top button