Instrukcja korzystania z sauny INFRARED

Dzieci do 16 roku życie nie mogą korzystać z Sauny Infrared

 1. Sauna Infrared jest integralną częścią pływalni i obowiązują na jej terenie  przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejsza instrukcja szczegółowa.
 2. Przed wejściem do Sauny Infrared należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
 3. Korzystanie z Sauny Infrared traktowane jest, jako zapoznanie się i akceptacją instrukcji.
 4. Przy korzystaniu Sauny Infrared należy bezwzględnie stosować się do instrukcji i poleceń wydawanych przez pracowników OSiR z o.o. w Strzegomiu
 5. Wejście do sauny jest jednoznaczne z naliczaniem opłaty za korzystanie ze strefy Saun  według aktualnego cennika.
 6. Z Sauny Infrared jednorazowo mogą korzystać maksymalnie 3 osoby. W przypadku braku miejsc należy poczekać przed wejściem do kabiny do czasu zwolnienia miejsca.
 7. Z Sauny Infrared mogą korzystać tylko osoby zdrowe oraz osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 8. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. OSiR Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne przebywania w Saunie Infrared.
 9. Informuje się, że zachodzą przeciwwskazania do korzystania z Sauny Infrared dla osób: chorych na płuca, nerki, wątrobę, choroby zakaźne, nowotwory, hemofilię i skłonności do krwotoków, grzybicę, niewydolność krążenia, stany astmatyczne, choroby naczyń krwionośnych, stwardnienie rozsiane, epilepsję, infekcje z gorączką, po operacjach, i po spożyciu alkoholu i innych substancji odurzających, kobietom w okresie menstruacji i w okresie ciąży. Z ostrożności zabrania się korzystania z sauny przez te osoby oraz inne osoby posiadające przeciwwskazania do korzystania z tego rodzaju sauny.
 10. Dzieci do 16 roku życie nie mogą korzystać z Sauny Infrared. Osoby niepełnoletnie, po ukończeniu 16 roku życia mogą korzystać z sauny, jeżeli nie posiadają przeciwwskazań do korzystania z tego rodzaju sauny.
 11. W pomieszczeniu Sauny Infrared panuje temperatura 35 – 60°C, a źródłem ciepła są promienniki podczerwieni.
 12. ZABRANIA SIĘ:

a) manipulowania przy ustawieniach Sauny, jej włączania/wyłączania, zmian temperatury itp.,
b) wnoszenia do sauny napojów, pożywienia, jakichkolwiek przedmiotów z wyjątkiem ręczników i ubioru,
c) dotykania promienników i zawieszania na osłonach przedmiotów (ręczniki, części odzieży, opakowania foliowe itp.),

 1. Przed wejściem do sauny należy:

a) załatwić potrzeby fizjologiczne w wyznaczonych pomieszczeniach (toalety),
b) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię, zegarek,
c) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
d) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
e) zdjąć obuwie.

 1. W Saunie Infrared należy siadać na własnym ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z powierzchnią drewnianą i podłogą.
 2. Do kabiny należy wchodzić ze spiętymi włosami ze względu na niebezpieczeństwo przypadkowego ich zetknięcia z gorącymi promiennikami.
 3. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.
 4. Nadużycie alarmu lub złamanie niniejszego regulaminu może skutkować anulowaniem prawa do przebywania w Saunie.
Back to top button