Instrukcja korzystania z SAUNY PAROWEJ

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia nie mogą korzystać z sauny

Wszystkie osoby, które korzystają z sauny parowej (łaźnia rzymska) Pływalni podlegają poniższej Instrukcji:

Sauna parowa, (tzw. łaźnia rzymska) to sauna o wilgotności dochodzącej, do 100% lecz niższej temperaturze: 40-50°C. Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2 x 15 min lub 3 x 10 min. Po każdym wyjściu z sauny należy wziąć prysznic naprzemienny zimną-gorącą wodą i odpocząć 10-15 minut.

W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot. Do sauny najlepiej chodzić ok 2h po posiłku, jelita i pęcherz opróżnić. Jeżeli nogi i ręce są zimne – ogrzać je przed wejściem. Nie wchodzić do sauny w stresie i zmęczonym – zbytnie obciążenie serca, zmniejsza skuteczność. Pobyt w saunie ma własności oczyszczające ciało z toksyn, poprawiające krążenie i wyrabiające odporność na choroby.

 1. Sauna parowa jest integralną częścią kompleksu basenowego i obwiązują w niej przepisy Regulaminu ogólnego Pływalni oraz niniejszej instrukcji.
 2. OSiR Sp. z o. o. określa w niniejszej Instrukcji ogólne zasady korzystania z sauny parowej.
 3. Przed wejściem do kabiny parowej należy się zapoznać z Instrukcją oraz przeciwwskazaniami do korzystania z usługi kąpieli w saunie parowej.
 4.  Zakup biletu uprawniającego do korzystania z tej usługi jest równoznaczny z tym, że użytkownik zapoznał się z Instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania jej zapisów oraz poleceń i informacji, udzielanych przez obsługę Pływalni.
 5.  Z sauny parowej mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie OSiR Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z sauny parowej nie mogą korzystać osoby cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne).
 7. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.
 8. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia nie mogą korzystać z sauny. Osoby niepełnoletnie, po ukończeniu 16 roku życia mogą korzystać z sauny jeżeli nie posiadają przeciwwskazań do korzystania z tego rodzaju sauny.
 9. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób.
 10. Każda osoba korzystająca z sauny parowej powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do korzystania z tej formy rekreacji.
 11. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi OSiR Sp. z o. o.
 12. We wszystkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić obsługę OSiR Sp. z o. o.
 13. W saunie parowej zabrania się:

a) wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku;
b) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych;
c) wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu;
d) niszczenia i uszkadzania wyposażenia;
e) korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.

 1. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W SAUNIE LUB JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM!!!

ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY PAROWEJ

 1. Rozpocznij od umycia ciała pod prysznicem.
 2. Wejdź do sauny, usiądź lub połóż się na ręczniku.
 3. Czas przebywania zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny (sugerowany czas ok. 20 minut).
 4. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało – schładzanie rozpoczynamy od stóp w kierunku serca.
 5. Po schłodzeniu odpocznij i uzupełnij poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.
 6. Po kąpieli wskazany jest delikatny masaż ciała.

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY PAROWEJ

 • reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym,
 • pulmonologiczne: infekcje: przeziębienie, gruźlica, ostry stan astmatyczny,
 • kardiologiczne: niewydolność serca, krążenia i wieńcowa ze stenokardią spoczynkową, i inne choroby serca i nadciśnienie (najlepiej korzystać po konsultacji z lekarzem),
 • inne: ostre stany zapalne, wrzody, guzy, ogniska zakażenia (np. przy bólu zęba), choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem).

 

Back to top button