Regulamin boiska na Koszarowej

Regulamin Boiska Wielofunkcyjnego przy ul. Koszarowej w Strzegomiu

OPRACOWANO 06/03/2019 r.

REGULAMIN

  1. Boisko Wielofunkcyjne przy ul. Koszarowej w Strzegomiu – zwane także obiektem lub boiskiem – jest obiektem sportowym stanowiącym własność Gminy Strzegom.
  2. Zarządzanie Boiskiem Wielofunkcyjnym powierzono spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Adama Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom.
  3. Obiekt może być wykorzystywany wyłącznie w celach sportowych oraz związanych z propagowaniem sportu i kultury fizycznej.
  4. Korzystający z boiska wielofunkcyjnego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
  5. Bezwzględnie zabrania się:

a) wprowadzania zwierząt,
b) pozostawiania dzieci w wieku do 13 lat bez opieki osób dorosłych,
c) wchodzenia na boisko w miejscach niewyznaczonych, w szczególności przez ogrodzenia, płoty, mury, zamknięte bramy, drzewa,
d) wchodzenia na płytę główną boiska podczas imprez sportowych,
e) wprowadzania i poruszania się po boisku rowerami lub innymi pojazdami mechanicznymi i elektrycznymi.

  1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku mogą być wezwane do opuszczenia obiektu, a w przypadku nie zastosowania się do wezwania może być zgłoszone wezwanie Policji.
  2. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
  3. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl

 

Back to top button