Plac zabaw

Regulamin Placu Zabaw przy ul. A. Mickiewicza w Strzegomiu

OPRACOWANO 06/03/2019 r.

  1. Plac Zabaw przy ul. A. Mickiewicza w Strzegomiu jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy Strzegom.
  2. Zarządzanie Placem Zabaw powierzono spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Adama Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom.
  3. Korzystający z Placu Zabaw zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
  4. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z Placu Zabaw zabrania się:

a) pozostawiania dzieci w wieku do 13 lat bez opieki osób dorosłych,
b) wchodzenia na Plac Zabaw w miejscach niewyznaczonych.

  1. Z wyposażenia Placu Zabaw należy korzystać zgodnie jego przeznaczeniem.
  2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku mogą być wezwane do opuszczenia obiektu, a w przypadku nie zastosowania się do wezwania może być zgłoszone wezwanie Policji.
  3. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
  4. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl
  5. Rozpoczęcie korzystania z Placu Zabaw jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

Back to top button