Kort tenisowy

Regulamin korzystania z kortu tenisowego OSiR Strzegom

OPRACOWANO 06/03/2019 r.

  1. Właścicielem Kortu Tenisowego (w dalszej części zwanym także Kort) przy ul. A. Mickiewicza 2 jest Gmina Strzegom.
  2. Zarządcą Kortu jest spółka Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Strzegomiu.
  3. Kort Tenisowy jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 22.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 20.00, w święta kort jest nieczynny.
  4. Czas korzystania z Kortu Tenisowego wynosi 60 minut.
  5. Wstęp na Kort Tenisowy jest możliwy tylko w stroju i obuwiu do tenisa ziemnego, po uiszczeniu opłaty bądź zawarciu umowy najmu.
  6. Uchylony
  7. Zakazuje się wjeżdżania na teren Kortu pojazdami kołowymi, które należy pozostawić przed Kortem w miejscach do tego wyznaczonych.
  8. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
  9. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl
  10. Korzystanie z Kortu Tenisowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

 

Back to top button