Regulamin SKATEPARKU

Skatparkiem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Strzegom

OPRACOWANO 06/03/2019 r.

  1. Teren Skateparku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu jest własnością Skarbu Państwa – Starosty Powiatowego w Świdnicy, oddanym w trwały zarząd Zespołu Szkół w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 6 w Strzegomiu.
  2. Zainstalowane urządzenia na terenie Skateparku stanowią własność Gminy Strzegom.
  3. Zarządzanie Skatparkiem powierzono spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. z siedzibą w Strzegomiu, adres: 58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2.
  4. Obiekt nie może być wykorzystywany w celach nie związanych ze sportem lub propagowaniem sportu i kultury fizycznej.
  5. Korzystający ze Skateparku zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i korzystają z zainstalowanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
  6. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzeń zabrania się:

a) korzystania z urządzeń Skateparku przy wykorzystaniu sprzętów nie przeznaczonych do tego rodzaju sportu,
b) korzystania ze Skateparku bez kasku ochronnego i odpowiednich ochraniaczy chroniących łokcie, kolana, nadgarstki i dłonie,
c) korzystania ze Skateparku w sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prac pielęgnacyjnych i porządkowych.

  1. Na jednym urządzeniu może jeździć maksymalnie jedna osoba.
  2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku mogą być wezwane do opuszczenia Skateparku, a w przypadku nie zastosowania się do wezwania może być dokonane wezwanie Policji.
  3. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
  4. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl

 

Back to top button