Moje Boisko – Orlik 2012

Regulamin obiektu sportowego Orlik

OPRACOWANO 06/03/2019 r.

  1. Kompleks boisk Orlik 2012 w Strzegomiu – zwane także obiektem lub boiskiem – jest obiektem sportowym stanowiącym własność Gminy Strzegom.
  2. Zarządzanie obiektem powierzono spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom.
  3. Obiekt może być wykorzystywany wyłącznie w celach sportowych oraz związanych z propagowaniem sportu i kultury fizycznej.
  4. Kompleks boisk Orlik 2012 jest obiektem ogólnodostępnym czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 20.00.
  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) korzystania z boisk bez zgody pracownika obiektu lub trenera,
b) używania obuwia piłkarskiego typu korki,
c) wnoszenia i używania sprzętu innego niż zgodne z przeznaczeniem boisk,
d) pozostawiania dzieci w wieku do 13 lat bez opieki osób dorosłych,
e) wchodzenia na boisko w miejscach niewyznaczonych, w szczególności przez ogrodzenia, płoty, mury, zamknięte bramy, drzewa,
f) wchodzenia na płytę główną boiska podczas imprez sportowych,
g) wprowadzania i poruszania się po boisku rowerami lub innymi pojazdami mechanicznymi i elektrycznymi,
h) zabrudzenia sztucznej trawy i nawierzchni boiska do koszykówki.

  1. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia:

a) gminnych rozgrywek sportowo – rekreacyjnych,
b) rozgrywek międzyszkolnych,
c) prac konserwacyjnych.

  1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku mogą być wezwane do opuszczenia obiektu, a w przypadku nie zastosowania się do wezwania może być dokonane wezwanie Policji.
  2. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
  3. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl

 

Back to top button