Boisko Orlik – regulamin

Regulamin korzystania z boisk sportowych ORLIK

1. Kompleks boisk Orlik jest obiektem ogólno dostępnym czynnym w godz. od 8°° do 21°°.

2. Obiekt jest własnością Gminy Strzegom zarządzaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

3. Wszyscy korzystający z boiska zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania poniższego regulaminu.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) korzystania z boisk bez zgody pracownika obiektu, trenera

b) używania butów piłkarskich o wysokich i metalowych korkach oraz korków

c) wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska

e) palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych

g) zakłócania porządku publicznego, wprowadzania zwierząt

h) zabrudzenia sztucznej trawy gumą do żucia

5. Użytkownicy korzystający obiektu odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone na obiekcie na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

6. Za zaginione użytkownikom rzeczy oraz wypadki Gmina Strzegom i zarządca obiektu OSiR Strzegom nie ponoszą odpowiedzialności.

7. Wszyscy użytkownicy obiektu bezwzględnie zobowiązani są do podporządkowania się decyzjom pracowników OSiR Strzegom i stosowania się do ich poleceń.

8. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia:

a) miejskich rozgrywek sportowo – rekreacyjnych

b) rozgrywek międzyszkolnych

c) prac konserwacyjnych

9. O wszelkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje zarządzający obiektem.

10. Skargi i wnioski w sprawie korzystania z obiektu oraz wszelkiego typu niejasności wynikłe z interpretacji regulaminu przyjmuje i rozstrzyga

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

 

Pokaż więcej

Wykryto blokadę reklam

Prosimy o wsparcie nas, wyłączając blokowanie reklam dla naszej witryny
X