Blisko Boisko

"Blisko Boisko"To nowoczesne boisko ze sztuczną murawą powstało przy Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu w ramach II edycji programu „Blisko Boisko”, przeprowadzanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Grupę PZU przy współpracy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Boisko jest ogólnodostępne bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców gminy Strzegom w godzinach 9.00 – 21.00.

 

Blisko Boisko – nowoczesne boisko ze sztuczną murawą. Koszt inwestycji to 632,8 tysiąca złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych. Boisko wybudowane zostało w ramach II edycji programu „Blisko Boisko” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Grupę PZU.


REGULAMIN

korzystania z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Mickiewicza 1 w Strzegomiu

§1

Boisko sportowe jest własnością Gminy Strzegom, zarządzaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, tel. 074-855-16-96

§2

. Obiekt jest ogólnodostępny, czynny w godz. 8.00-21.00, w okresie zimowym do zmroku

2. Z boiska można korzystać bezpłatnie pod warunkiem dostosowania sie do niniejszego Regulaminu.

3. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia:

a) miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) rozgrywek międzyszkolnych,

c) prac konserwacyjnych.

§3

1. Z boiska sportowego mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne pod opieką nauczyciela, trenera lub innej osoby odpowiedzialnej oraz inne osoby prywatne po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i warunków z zarządzającym.

2. Osoby prywatne korzystające z boiska przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązane są do:

a) zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska,

b) wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie obiektu.

§4

1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego.

Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami metalowymi lub ceramicznymi

2. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa pracownik OSiR, który jest upoważniony do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.

• dokonania wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska,

• niezwłocznego zgłoszenia zarządcy boiska uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

§5

1. W celu zpewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się :

• poruszania się na motocyklach, motorowerach, rowerach, rolkach, wrotkach, itp. po płycie boiska,

• palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających, zaśmiecania płyty boiska w tym szczególnie zabrudzania sztucznej trawy gumą do żucia,

• przebywania na obiekcie osób w stanie nietrzeźwości,

• przeszkadzania grupom zorganizowanym, zakłócania porządku,

• wieszania oraz wchodzenia na bramki treningowe, furtki i ogrodzenie boiska,

• wprowadzania na teren boiska psów i innych zwierząt.

§6

Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

§7

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu boiska niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.

§8

1. O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje w każdym przypadku zarządca obiektu.

2. Skargi, wnioski w sprawie korzystania z obiektu oraz wszelkiego typu niejasności wynikłe z interpretacji Regulaminu przyjmuje i rozstrzyga kierownik OSiR Strzegom, ul. Mickiewicza 2, tel. 74-855-16-96.

Kierownik OSiR

Pokaż więcej

Polecane artykuły

Zobacz również

Close
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
X