Lodowisko sezonowe w Strzegomiu oficjalnie otwarte!

Na ten dzień czekali wszyscy amatorzy zimowego szaleństwa.

Na ten dzień czekali wszyscy amatorzy zimowego szaleństwa, jak co roku w Mikołajki, oficjalnie otwarto lodowisko miejskie, mieszczące się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu. To już 12 sezon funkcjonowania, cieszącej się niesłabnącą popularnością, miejskiej ślizgawki na świeżym powietrzu.

Tradycyjnie w pierwszy dzień pracy lodowiska wejście dla dzieci i młodzieży szkolnej, było bezpłatne. 

W trakcie sezonu lodowisko będzie czynne przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku można z niego korzystać w godzinach: 8:00 – 20:45 z kolei w soboty i niedziele w godzinach: 10:00 – 20:45. Obowiązują wejścia na godzinę zegarową według harmonogramu. Każdego dnia od godziny 14:00 do 15:00 przerwa techniczna na regenerację tafli.

Przy lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, która dysponuje łyżwami, kaskami i pingwinkami do nauki jazdy dla dzieci, w razie chęci skorzystania z wypożyczalni konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu na lodowisko „Biały Orlik” przy OSiR w Strzegomiu.

RETRANSMISJA NAGRANIA LIVE z dnia 06.12.2022r.

REGULAMIN LODOWISKA 'BIAŁY ORLIK'

 1. Lodowisko przy ul. A. Mickiewicza w Strzegomiu – zwane także obiektem lub lodowiskiem – jest obiektem stanowiącym własność Gminy Strzegom.
 2. Zarządzanie obiektem powierzono spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Adama Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom.
 3. Obiekt może być wykorzystywany wyłącznie w celach sportowych, rekreacyjnych oraz związanych z propagowaniem sportu i kultury fizycznej.
 4. Okres funkcjonowania lodowiska corocznie ustala Zarząd OSiR Sp. z o. o. w Strzegomiu.
 5. W ustalonym okresie funkcjonowania lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:45, z tym zastrzeżeniem, że: w godz. 8:00-14:45 z lodowiska korzystają w pierwszej kolejności szkoły w ramach zajęć WF, w dni wolne od pracy, sobota i niedziela oraz ferie lodowisko jest dostępne dla wszystkich chętnych w godz. 10:00-20:45.
 6. Zarządzający lodowiskiem zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w funkcjono-waniu lodowiska w zależności od warunków pogodowych lub awarii.
 7. Korzystanie z lodowiska jest możliwe po zakupieniu biletu, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Jednorazowe wejście na lodowisko trwa 45 minut i rozpoczyna się zawsze o pełnej godzinie.
 9. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów, harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
 10. Przerwa na konserwację tafli lodu trwa codziennie od godz. 14.45 do 16.00. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 11. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 35 osób.
 12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 13. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami i obowiązkowo w rękawiczkach.
 14. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach. Zaleca się, aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.
 15. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 16. Zmiana kierunku jazdy następuje na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska lub pracowników obsługi lodowiska.
 17. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska z wyjątkiem zawodników sportowych oraz treningów specjalistycznych,
b) siadanie na bandach okalających lodowisko,
c) rzucania śniegiem,
d) jazdy z dziećmi na rękach,
e) jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw,
f) chodzenia na łyżwach po holach i terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi,

 1. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 2. Uchylony.
 3. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
 4. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl

Polecane artykuły

Back to top button