DIRT PARK Strzegom (od)nowa !

Budowa toru rowerowego DIRT-PARK przy ul. Parkowej w Strzegomiu

Dobre wiadomości dla osób uprawiających „dirtjumping” czyli oddawaniu skoków i wykonywaniu ewolucji w powietrzu z zastosowaniem rowerów MTB/BMX.

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. informuje że ruszyły prace związane z przebudową i rewitalizacją toru rowerowego DIRT-PARK przy ul. Parkowej w Strzegomiu.

Strzegomski dirty-park o powierzchni ponad 800m2 zostanie wykonany z gotowych elementów konstrukcyjnych wraz z podłożem ze specjalnej formy. Wymiary i kształt elementów zaprojektowano zgodnie z zasadami obowiązującymi przy uprawianiu skatingu. Według planu prace budowlane zakończyć się mają do końca listopada, obiekty SKATE i DIRT park są ogólnodostępne, administratorem obiektów jest Strzegomski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Rewitalizacja terenów gdzie mieści się Dirty-Park to zadania inwestycyjne polegające na utworzeniu profesjonalnego obiektu do rowerowej jazdy grawitacyjnej, w postaci urządzeń opartych na konstrukcji drewnianej i ziemnej, który umożliwi użytkownikom uprawianie dyscypliny „dirtjumping” polegającej na oddawaniu skoków i wykonywaniu ewolucji w powietrzu. Planowana jest budowa  13 przeszkód ziemnych  w tym 5 szt. przeszkód drewnianych tz. wybicia.

Fotorelacja z postępu prac: 22 listopada 2019 r.

Fotorelacja z postępu prac: 03 grudnia 2019 r.

Fotorelacja z postępu prac: 14 grudnia 2019 r.

Zakres robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu obejmuje m.in. :

  • wytyczenie lokalizacji urządzeń
  • zebranie warstwy humusu pod urządzeniami o konstrukcji ziemnej i drewnianej na odkład w celu późniejszego wykorzystania przy przygotowaniu do obsiania skarp urządzeń ziemnych trawą

W zakresie rozbiórki i prac zostaną wykonane:

  • rozbiórka ogrodzenia, schodów od strony boiska piłkarskiego oraz istniejących drewnianych elementów konstrukcyjnych,
  • wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek, w zakresie zagospodarowania terenu
  • wykonanie elementów zagospodarowania terenu (urządzenia ziemne w postaci hopek i band, urządzenia o konstrukcji drewnianej) służących do celów sportowo-rekreacyjnych, umożliwiających użytkownikom uprawianie dyscypliny dirt jumping polegającej na oddawaniu skoków i wykonywaniu ewolucji w powietrzu,
  • wykonanie odwodnienia terenu poprzez wykonanie poprzecznych spadków terenowych,
  • wykonanie nowego ogrodzenia z bramami i furtkami,

W zakresie konstrukcji wybić i vertwall’a – wykonane zostaną fundamenty betonowe. Konstrukcja urządzeń będzie wykonana zgodnie ze sztuką ciesielską i zasadami zachowania bezpieczeństwa do uprawiania tego sportu.


Dla przypomnienia oficjalne otwarcie Skate-parku i Dirt-parku przy ulicy Krótkiej odbyło się 29 sierpnia 2008 r. w tym czasie użytkowania odbyło się już tam wiele imprez plenerowych, cykliczne odbywały się zawody pt. „Dirt Picnic” o Puchar Burmistrza Miasta Strzegomia. Imprezy te łączyły zawody odbywające się na specjalnie przygotowanym torze z zastosowaniem rowerów MTB/BMX, zawodom towarzyszyły imprezy, które odbywały się na terenie DIRTY-PARK  ( grill, prezentacje muzyczne itp. ) które  dla wszystkich uczestników i kibiców gwarantowały dobrą zabawę.

z archiwum imprez:

 

z archiwum ( początek prac rok 2005-2006 ) DIRTY-PARK:

W wyniku przetargu pn. „Budowa toru rowerowego DIRT-PARK przy ul. Parkowej w Strzegomiu”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

BT PROJECT Sp. z o.o.
ul. SYTKOWSKA 43
60-413 POZNAŃ
Cena ofertowa: 289.050,00 zł brutto
Okres gwarancji: 48 miesięcy.

Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 – wybrano ofertę najkorzystniejszą, która spełnia warunki określone w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów w ustalonych kryteriach oceny ofert.

Polecane artykuły

Back to top button